O manuáli

- Túto sekciu spravujú Správcovia Manuálu RI, a to dablicek a mmaayyoo.

  • CZ verzia manuálu
    - dablicek (ICQ: 194-427-501; e-mail: jara.cech@gmail.com)

  • SK verzia manuálu
    - mmaayyoo (ICQ: 263-570-242; e-mail: mario.misinec@gmail.com)

    - Pokiaľ Vám bude po prečítaní manuálu niečo nejasné, alebo zistíte, že v ňom niečo chýba, napíšte na fórum Nápoveda.
    - Pokiaľ nájdete nejakú pravopisnú či obsahovú chybu, ozámte ju, prosím, cez výššie uvedené kontakty.