Hra Rímske Impérium

Túto sekciu spravujú Správci Manuálu RI, a to dablicek a mmaayyoo.
Pokiaľ budete chcieť čokoľvek ohľadne tejto sekcie, neváhajte ich kontaktovať. Nech už sa jedná o nové texty, fotografie či planované zrazy.

 • Napísalo sa
  - Tu nájdete všetky recenzie a články, ktoré vyšli o RI.

 • Kronika
  - Hráčmi písaný súhrn vekov, ktoré prebehli. Hráč má možnosť napísať svoj pohľad na vek podľa vlastného názoru. Všetky príspevky v tejto sekcii písali hráči RI alebo členovia Tímu Rímskeho Impéria, príspevok by samozrejme mal byť písaný čo najspisovnejšie buď českým alebo slovenským jazykom. Všetky príspevky sú dlhšie ako 2 000 znakov. Príspevky nesmú urážať iných hráčov.
  - Správcom kroniky je hráč HorrorMortis. Pokiaľ ste napísali vlastnú kroniku, zašlete ju, prosím, na e-mail kronika@rimske-imperium.sk.

 • Fotogaléria
  - Fotografie hráčov i členov Tímu Rímskeho Impéria. Pokiaľ chcete pridať svoju fotku, pošlete ju, prosím, na admin@rimske-imperium.sk.

 • Legendy
  - Do legiend môžu hráči navrhovať hráčov, ktorý mal slávu, moc, vedomosti i rešpekt spoluhráčov i súperov. Patrí sem taký hráč, ktorý sa nezmazatelne zapísal do histórie hry. Hráč zapísaný do tejto sekcie by mal mať to "svoje" už dávno odohrané tzn. mal by hrať neaktívne alebo vôbec. Členovia Tímu Rímskeho Impéria si vyhrazujú konečné právo na zapísanie/nezapísanie hráča medzi legendy.

 • História vývoja
  - Dokumentácia najpodstatnejších zmen a zásadných zlomov v histórii hry.

 • Server
  - Prebehnutá zbierka na server, ktorá zachránila RI pred zánikom, so zoznamom prispievateľov a fotografiami zakúpeného serveru.

 • Zrazy
  - Plánové i už prebehnuté zrazy hráčov RI. Pokiaľ chcete pripraviť zraz hráčov RI, napíšte, prosím, na admin@rimske-imperium.sk.


 • © 2003 - 2024 Tým Rímskeho Impéria, všetky práva vyhradené,     hosting: G-Hosting     freehosting: HY