Kronika
I. vek

Na začátku v jednom údolí - Dávno po vymření dinosaurů – na soutoku dvou řek, Eufrat a Tigrys, bylo slovo, a to slovo bylo Ďábel (Promiň Nero, ale kecám). To slovo bylo Moc. Chtěl jí mít každý, ale málokdo jí dosáhl. V našem údolíčku to byl kulik. Ostatním mocichtivým lidem se to nelíbilo a tak se zbalili a šli hledat moc někam jinak. Nero, S_bomb a Ak-47 šli prozkoumávat daleká území na severu, mezitím co Leinad se vydal na západ do nehostiných pouští.

Tak vznikly první říše: Římská, Germánská, Řecká, Egyptská a Perská.

Po zajištění území a mincí na rozvoj svých říší chtěl každý vůdce území toho druhého, tak vznikly první spojenectví a nepřátelství (Např. Řím a Germáni proti Persii).

Peršanům jejich úrodná půda nestačila a tak vyhlásili válku Řecku, to byla snadná kořist a Peršané tento národ brzy dobyli. Řecko vyslalo své posly na sever do Germánie a ti jejich žádosti vyhověli a zaůtočili na Perské královstí. Peršani byli za čas zahnáni zpět do Asie. Řecko jako dar za osvobození darovalo Germánům severní část svojí říše.

Ale Germánům to nestačilo a vtrhli do Asie dobývat domovské provincie Peršanů.

Mezitím na druhé straně známého světa – mezi Mauritánií a Nubídií – vedl římský Konzul Lord Shadow a egyptský Faraón Leinad spor o západní část afrického kontinentu. Když jednání nikam nevedla došla Lordu Shadoowy trpělivost a vyhlásil Egyptu válku.

Válka skončila pro egyptské obyvatele špatně. Během pár měsíců se ocitli pod nadvládou Římské republiky.

Germánsko-perské a Římsko-egyptské války končili ve stejné době (+- pár měsíců) a tak zbyli už jen 3 národy. Zdecimované Řecko nemělo moc šancí vyhrát nad tak silnými národy jako Řím a Germánii. Toho si byli vědomi také Římané a tak jim vyhlásili válku. Germáni nechtěli být mimo hru a tak Řekům taky vyhlásili válku. Nakonec jsi jejich území spravedlivě rozdělili.

Tak Germáni a Římané vládli světu, ale jen do doby velkého zemětřesení. Přežilo jen pár desítek osad různě po světě. Po Římskogermánské nadvládě světu se slehla zem …

Dátum: 04.10.2015 19:28:17, Autor: Apolos, Národ: GermanI. vek

Na začátku prvního věku se hned první hrací den do hry přihlásili do našeho národa čtyři hráči:matrix,prometheus99,kulik a shert.
Zanedlouho se ukázalo ,že matrix a shert obsadily sever a kulik a prometheus99 jih jako v americké občanské válce konflikt přišel velice brzy , když obě minikoalice měli rozlišné názory na zahraniční politiku.Konflikt se vyhrotil do takové míry , že málem opravdu začala občanská válka volební kampaně s rozjeli na obou stranách ,ale nakonec se obě strany dohodli na tom ,že kulik bude král a matrix místokrál.Nakonec se národ dokázal spojit ,když prišel útok na řecko , ale zničenému řecku připěchali na pomoct evropské národy germáni a římani perzie statečně bojovala ,ale na konec byla donucena k ústupu v těchto těžkých časech odešel prometheus99 a domací politická scéna se uklidnila po dohodě všech třech stařešinů národa.Válka vypadala velice dobře perzie vytlačovala evropská vojska ze svého území , ale kvůli chybě ve hře byl předčasně ukončen ÚSPĚŠNÝ první věk.

Dátum: 17.07.2008 20:57:57, Autor: Shert, Národ: PerzanI. vek

I. Doba - Počiatok

V dobách dávno minulých, keď ešte nebolo všetko zabehnuté a keď musel muž aby sa postaral o svoju rodinu vydobiť si právo najmúdrejšieho, najrýchlejšieho a najsilnejšieho tvora na zemi, sa začal tvoriť náš národ. Najprv sa rodiny začali spájať do tlúp a tlupy do rodových spoločenstiev. Jednotlivé rody medzi sebou zápasili o svoje územia. Slabšie rody vyhynuli, silnejšie ešte viac zosilneli. Tento stav neustálych bojov, krádeži a plienení nebol dobrý pre žiadny rod a preto vodca jedného z najsilnejších rodov menom S_bomb násilím spojil všetky rody do jedného celku. Ríša sa rozprestierala na provinciách Germania, Galia, Britania, Hibernia, Vindelicia. Vodcovia ostatných rodov sa tomu spočiatku bránili, nechceli si nechať diktovať rozkazy, ale po čase sami zistili, že aj pre nich to má veľa výhod.

Po zjednotení rodov sa každý vodca rozhodol akým spôsobom chce prispieť pre celkové blaho národa. Vytvorili sa dve veľké skupiny: Vyberači a Dobyvatelia. Prvú skupinu reprezentoval hlavne Apolos, ktorý prechádzal po provinciách a vyberal zisky z miest. Druhú skupinu reprezentoval hlavne Dagor, ktorý vydobyl mnoho bitiek v ďalekej Perzii.

Nadviazali sa dobré vzťahy s cudzími národmi Rimanov (cisár LordShadoW), Grékov (vodca Ak-47) a Egypťanov (faraón Leinad). Pri diplomatických rokovaniach s Peržanmi (vodca matrix) sme zistili, že si tento národ pre nesmiernu drzosť, namyslenosť a bezhraničnú hlúposť nezaslúži obývať úrodné územia v blízkosti riek Eufrat a Tigris a vyhlásili sme im vojnu. Veľmi dôležitú rolu pri bojoch zohrala Germánska Orlica, vďaka ktorej sme mohli svoje útoky koordinovať. Pod našimi masívnymi mečmi padala jedna provincia za druhou. Tesne predtým ako sme Perzii vrazili posledný úder sa stalo obrovské svetové nešťastie, z ktorého sa celý svet ešte dlho nevedel spamätať.

Dátum: 17.07.2008 20:47:02, Autor: Apeiron, Národ: GermanI. vek

I. Doba – vzestup a pád

V úrodném území kolem delty Velkého Nilu se lidé usazovali již po staletí. Bylo přirozené, že kmeny mezi sebou válčily o místa bohatá na lovnou zvěř či vodu. To ovšem nemohlo vést k vytvoření větší moci v tomto regionu. Až do té doby, než jednoho stařešinu napadlo svolat vůdce ostatních kmenů na velkou poradu. Na ní se rozhodlo, že lidé kolem Nilu se sjednotí a budou si říkat Egyptská říše.

Lid Egypta prosperoval a sféra jeho vlivu se rozšířila daleko na východ a na západ. Říše teď sahala od Mauretánie na západě po Arábii Petraeu na východě. Pořád ovšem existovalo rozdělení Egypťanů na skupinu mocných a „ty ostatní“. Jeden z mocných Správců Leinad proto začal rozdávat příspěvky mladým a schopným občanům, kteří se chtěli angažovat v politice. Dorazili také poslové z dalekých krajin. Lid Egypta poznal, že na světě není sám. Na východě sídlili bohatí Peršané, na sever od nich tajemní Řekové, ještě dále na severu potom krutí válečníci – Germáni a ze západu nám sousedili Římané.

Od poslů jsme zjistili, že některé národy řídí jeden muž. Rada Správců se rozhodla, že bychom si také měli zvolit vůdce. Pro svou značnou oblíbenost, naprostou oddanost Egyptu a nesporné schopnosti byl jednohlasně zvolen Ctihodný Vezír Leinad. Egypt tedy již měl svého Faraóna. Nicméně časem se ukázalo, že jeden člověk nemůže účinně řídit celou říši. Do funkce tedy byli jmenováni tři ministři: Ctihodný Vezír Ti se stal ministrem plánování (má na starost přidělování provincií a větších měst Správcům a Vezírům, kteří by se o ně ucházeli), Ctihodný Vezír Frozen_Hero se stal ministrem obrany (spravuje Egyptskou armádu) a já, tehdy ještě Správce Cain, jsem získal post ministra informací (na konci každého dne shrnu důležité události a sdělím je ostatním Egypťanům). Faraón měl sice zájem i o ministra školství, který by učil mladé syny vlivných lidí, jak vládnout, ale protože se o toto místo nikdo neucházel, nakonec tato funkce zůstala neobsazena.

Římané (konkrétně budoucí císař LordShadoW) neočekávaně zabrali naše město Caesareu. Zdůvodňovali to nedostatkem místa pro svůj rozvoj, ale bylo lehké prohlédnout, že to je pouze nepovedená zástěrka pro tuto agresi. Reagovali jsme vyhlášením války Římu. Velký vojevůdce Leinad dokonce jednou stanul na půdě velkého Říma, hlavního města těch kacířů, ale válka probíhala prakticky pouze ve hraničních provinciích – Mauretánii a Hispánii. Byl také použit poštovní holub, který přinášel čerstvé informace přímo z bojiště. To byla nesporná strategická výhoda, holub byl ale bohužel zanedlouho sestřelen perským šípem, když přelétal nad jejich územím. (Peršané tuto tragédii označili za nehodu, lučištník prý byl potrestán smrtí. To nás trochu uklidnilo.) Nejlepší egyptští cvičitelé sice vycvičili nového holuba, to ale nezmírní smutek, jež smrt tohoto věrného opeřence způsobila. Na jeho počest mu byla vystavěna hrobka větší, než jakou budu mít já. Věrný holub si ji ovšem zaslouží. Když se nakonec uvázlo na mrtvém bodě (Leinad vlastnil některá římská města a Římané zase naše), válka byla skončena.

V průběhu války byla (na můj popud, původní nápad sice pocházel od Faraóna, ale byl zapomenut) založena organizace FDE – Farmáři a Dělníci Egypta. Lidé patřící k této skupině nemuseli bránit svou vlast zbraněmi, ale posílali peníze do pokladny Alexandrie, našeho velkého a krásného hlavního města. V období míru naopak budou dostávat od Faraóna dotace oni sami, aby mohli rozvíjet svůj průmysl a lépe se tak připravovat na válku, kdy budou zásobovat armádu zlatem.

Po skončení naší války proti Římu se na severovýchodě rozhořela válka nová, tentokrát Řecko-perská. Peršané byli materiálně, vojensky a územně silnější, takže Řeky porazili. Protože Peršané začínali být neuvěřitelně silní, plánovaly proti nim ostatní národy už dříve společnou válku. Porážka Řecka byla poslední kapkou. Egypt před Řecko-perským konfliktem plánoval válku proti Římu, přičemž počítal s Řeky jako se svými spojenci. Vzhledem k tomu, že se vojenská moc Řecka po utrpené porážce zmenšila na minimum, se Leinad moudře rozhodl uzavřít mír s Persií a raději vyhlásit neutralitu vůči ostatním. Zbylé národy reagovaly utvořením aliance Germánů, Římanů a Řeků. Římským císařem se stal LordShadoW. V této válce byli poprvé nasazeni ničiví Rozzuření velbloudi, jejichž explozivní sliny drtily nepřátele po stovkách (mimochodem, vymyslel jsem je já). Díky nim a druhému poštovnímu holubovi jsme v počátečních fázích války vítězili, stejně jako Peršané. My jsme (i když jen na krátký čas) ovládali Galii a Hispánii. Bohužel však Římané přimíchali Rozzuřeným velbloudům do vody uklidňující byliny, a tak se z nich staly tupé páchnoucí žoky bez jakéhokoliv vojenského využití. Bez podpory jejich plivanců jsme Galii ani Hispánii neudrželi. Jejich ztráta a následný ústup způsobily, že Římané začali pomalu ale jistě získávat převahu. Totéž se dělo na druhé frontě, kde Peršané ztráceli v boji s Germány půdu pod nohama.

Já a Leinad jsme také navrhli tvorbu víceméně samostatných organizací, které by fungovaly na území Egypta. Ale tento koncept byl odložen jednak kvůli nedostatku schopných Egypťanů, kteří by se mohli stát členy těchto organizací, a také proto, že Římané postupovali dále do Egypta. Když obsadili Mauretánii, nikdo ještě nebyl nějak zvlášť znepokojen. To už se stalo i několikrát předtím. Ale když byla vzápětí ztracena Numidie a její zlaté doly, už jsme si uvědomovali, že jde do tuhého. Následná ztráta Afriky, mé domoviny, už jen potvrdila to, že Římané se díky svým velice pokročilým dolům, které jim zpočátku (dokud jsme doly nemodernizovali i my) vynášely dvojnásobek peněz. Afrika byla sice na krátkou chvíli dobyta zpátky, ale to už byl pouze symbolický akt odporu.

Významné události této doby:

Založení FDE

FDE, Farmáři a dělníci Egypta, je organizace, která v míru dostává od Faraóna dotace a ve válce musí naopak přispívat do pokladny hlavního města. To je stručná charakteristika, ale FDE je o mnoho důležitější. Zatím je jediný stálý člen Leinad, ale noví členové jsou vítáni. Takže celkem potom do pokladny může plynout až kolem 6000 denně, což už je velice podstatná částka. V pozdějších fázích hry se tato částka ještě zvyšuje. Tyto peníze potom Faraón rozdělí tam, kde jsou nejpotřebnější. To znamená, že je pošle hráčům, kteří útočí, brání klíčová místa nebo farmářům pro další zvýšení výdělku. Tato organizace hráče nijak nelimituje, výše příspěvků je víceméně dobrovolná (jestliže ovšem není situace ve válce kritická). Pokud víme, tak tato organizace nemá v celé hře obdoby.

Válka proti Římu (ukončena kvůli rovnováze sil)

Světová válka (Římané a Germáni proti Egyptu a Persii)

Vytvoření základní koncepce organizací

Statistika:

Nejlepší bojovník – Frozen_Hero –130 vítězství

Nejlepší farmář – pavelot – denně přispíval asi 4000 mincí

Největší vojenský úspěch – Dobytí Galie (a samozřejmě vyšlechtění Rozzuřených velbloudů)

Největší vojenský neúspěch – Praktická prohra ve světové válce

Medaile:

Medaile poštovního holuba udělena Cainovi za sepsání kroniky Egypta

Medaile Rozzuřeného velblouda udělena Frozen_Herovi za mnohá vítězství

Dátum: 17.07.2008 20:42:08, Autor: Cain a Leinad, Národ: EgyptanI. vek

No, už si toho moc nemapatuju, ale vím že když mohly první den být voleni vůdci, tak jsem vstanul v čele Řeků a celkem jsme prosperovali, ale Řeků bylo hrozně málo. Měli jsem takové neoficiální spojenectví s Peršany a s Egypťany jsem se také přátelili ... Chtěli jsem dobít Řím, ale najednou k nám vtrhli Peršané - když jsem tu nebyl - a měli velikou přesilu. Rozdrtily nás ... Jakmile jsem přišel, tak jsem zorganizoval protiútok, ale vždy nám vše vzali zpět ... Byla jiná hratelnost než dnes takže ... Já a moji poddaní jsem podnikali ůtoky na města a byly jsem hodně úspešní a Peršané hrozně nadavaly … Taky jsem vydělal mince tím, že jsem Nerovi vymyslel nějaké provincie (třeba ty ostrovy). Persie měla hrozného vůdce a horšího zástupce ...
Pak jsem domluvil s Germány za velmi výhodných podmínek pro nás, že nás "osvobodí" a pak nám provincie předají ... Byli hodně silní ... A ten plán jsem vymyslel a byl to ůtok z několika stran ... Myslím, že se to postupem času podařilo .. My jsem pak Germánům odevzdali pár severních provincií. Pak nám byl prozrazen velmi dobrý způsob na vydělávání v Řeckých podmínkách … A tak jsem rozjeli velkovýrobu peněz.
No, od té doby co nás přepadli Peršané byly tak maximálně tři lehce aktivní Řekové mezitím co Peršanů bylo přes 20 (:o) pozn. kronikáře).
Pak se zničila Persie, ale moc si to nepamatuju. A Germánie byla dlouho páni celého světa.

Dátum: 17.07.2008 19:59:06, Autor: Ak-47, Národ: Grek


I.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

© 2003 - 2024 Tým Rímskeho Impéria, všetky práva vyhradené,     hosting: G-Hosting     freehosting: HY