Kronika
CXII. vek

Začíná další věk, bezali.
CXII. věk začal 31.07.2014
Germáni jsou zabráni Skythy, Kelty .. Perzie Skythy a Egyptem.

Zajímavost: Keltové zabírají DP Germánů, Skythové DP Perzie.

První válka ve 20.dni věku:
Kártágo s Římem vyhlašuje Keltům.

Zajímavost2: Keltové brání s věžema bez reformy, Římani s Kártagem mají jen reformu
druhý den věku je téměř rozhodnuto, půlku provek mají Římané, druhou Kartaginci.

Zajímavost3: Kartaginci dávají i přes odpor Egypta mír s Keltama, Keltové den nato dobýjejí HM Římanům, další den Kartágo zase vyhlásilo Keltům.
Skythové vyhlašují Řekům, Egypt Skythům a Řekům.

Zajímavost4: Egypt utočí jen na Skythy.
Skythové jsou zabráni Egyptem s Řeckem.
Řekové útoči na Kartágo, momentálně Řecko má 23 provek, egypt 19. Egypt farmaří.

Zajímavost5: Egypt ke konci věku nikomu nevyhlásil, tedy vyhrává řecko na provky.

Dátum: 12.10.2014 22:33:09, Autor: Anonym, Národ: KeltCXI. vek

Díky tomu že se nedomluvila trojspojka Skythové Řekové Keltové. Někdo přijmul poslední spojko s někým kdo spojko měl a díky tomu vznikla zajímavá situace vznikla 8ali. Věk skončil vítězstvím všech po zabrání 100% mapy.

Dátum: 06.08.2014 22:47:33, Autor: Anonym, Národ: KeltCX. vek

Keltové, Římané a Skythové zabírají prázdný Germány.. nejvíc Keltové 4 provky Římané dp.

Zajímavost: v Germánech hrál mirain + noname hráč, ale nedal hlas tak nedokázali vybrat Hm a tedy ho věnovali Římanům.

Na Řeky útočí Perzie se Skythama, následně ještě Řím a poráží je.
Zajímavost: po obrovské "snaze" Římani nedobyli dp Řekům při obrovské investici zdrojů.

Kartágo vyhlásilo Keltům 3 den.
Hned první den války oba národy dávaj věže a čumí na sebe.
Další den Keltové mají reformu a zabírají Kartágo.
Zajímavost 1: Kartágo dalo věže místo reformy a díky tomu mohli útočit jen ve svý dp.
Zajímavost 2: Egypťané se trapně přesunuli na kartaginské uzemí a zabrali Mc,další trapárna od tomasina.
Silnější Skythové než kdy jindy porážeji slabou Perzii.

Chystá se válka Skythové X nafarmený Egypt.
Keltové x Řím.

Keltové i Skythové snadno vítězí v 15 dnu věku a Keltové mají 51% mapy.

Dátum: 06.08.2014 22:55:23, Autor: Anonym, Národ: KeltCIX. vek

Spojka jsou Keltové s Řeky, Germáni s Římem a Egypt s Perzií. Do Kartága se tento věk nikdo nezaregistroval.

Je cca 20 dní farmy.
Následuje válka 5v2.
Zajímavost: do Kartága se nikdo nelogl a tomasino zabral dp díky přesunu po vodě.

Keltové jdou do velké války s Egyptem a řetězy až o 6 provek se přetahují až Keltové se dostávají do cyry a vyhrávají.
Řekové to mají horší a díky laxní hře když už vypadá že prohrají překvapivým útokem na římskou dp vybírají Hm a následně Skythům a hlavně za mince Říma otáčí průběh války a přebarvují zbylou část mapy pro sebe.

Dátum: 06.08.2014 22:47:00, Autor: Anonym, Národ: KeltCI. vek

Vek s typom dvojaliancia sa spočiatku zdal ako pokojný vek. No opak bol pravdou , keď sa aliancia Rímu a Germánou pustila do slabých Skytov. Skyti im pár prepočtov kontrovali čím výrazne spomalili ekonomiku Germánov zatiaľ čo PerskoEgyptská aliancia a KeltskoGrécka aliancia zobrali od Kartágincou zhodne po dve provincie.
Skyti po čase už nemali financie na útoky a tak už prestali s attackom a stiahli sa ich územie si rozdelili všetky aliancie.
Nastáva čas farmenia a taktizovania do priebehu veku keď ostali 3 dvojaliancie a niekto musel vytiahnuť čierneho Petra.
GréckoKeltská aliancia posielala zmluvy PerskoEgyptskej ale tá to neprijala. A tak Gréci sa presunuli na front ku Perzii ktorá kontrovala takými istými zbraňami. Padlo pár ostrých slov ale nič sa nezmenilo a začala sa vojna ktorá mala jasného víťaza už na začiatku a tým bola E+P aliancia. Zatiaľ čo sa tvrdo bojovali R+G zlepšovali svoju ekonomiku , keď už bolo jasné kto vyhral vojnu na Juhu R+G vyhlásili E+P Bleskovú vojnu a jasne v prevahe sa do nich pustili pár dni to vyzeralo na výhru R+G keď tejto aliancii pomáhalo aj grécko ktorému ostala DP a 3 ostrovy ale Posledná reťaz cez celú Európu rozhodla a Egyptsko Perska aliancia mohla sláviť úspech.
Egypťania dokázali že na RI nemajú konkurenciu a ešte asi dlho mať nebudú. Gratulujem výhercom.
PS. Rony svoju trochej moral trophy udelil celému Egyptu...

Dátum: 09.02.2014 11:40:10, Autor: Biceps, Národ: SkythXCIII. vek

Věk s pořadovým číslem XCIII. Typ věku je DvojAliance. Spojenectví se uzavřely následovně: Skythi s Řeky, Germáni se spojili s Perskou říší, Keltské kmeny uzavřely spojeneckou dohodu s Římským impériem, a poslední nám zůstává Kartágo s Egyptem.
Začátek věku byl oproti jeho konci celkem svižný. Persie s Germány na nic nečekali a napadají Skythsko – Řeckou alianci. Z počátku se útočníkovi dařilo nepřítele porážet, jenže Skythsko-Řecké straně přicházejí na pomoc Kelti s Římem a útočí na Germány. Po čase bojů je Persie zatlačena a Germáni kompletně zničeni. Poslední odpor zbývajících Peršanů byl marný a přichází o veškeré území, které zabírá z části Egypt a z části Řecko-Skythská aliance.
Karty jsou rozdány, a schyluje se k válce mezi Kartágsko-Egyptskou říší a Aliancí čtyř národů, které spolupracují již od začátku věku.
Po chvilce míru konečně začíná válka. Egypt bojuje na své východní frontě proti Skythsko-Řecké alianci a Kartágo na Západní frontě proti Římsko-Keltské straně. Aliance čtyř má početní i ekonomickou převahu ale po dlouhou dobu se jim nedaří zasadit nepříteli rozhodující úder. Kartágo s Egyptem se urputně brání, ale nakonec podlehnou převaze.
Kartágsko-Egyptské území si rozebírají národy tvořící Alianci čtyř a nakonec mají obě aliance stejný počet provincií.
Ti, kteří čekali na finální válku, byli asi zklamaní, protože se hráči SŘ a KŘ dohodly na tom, že využijí nedokonalosti v pravidlech hry a do konce věku neudělali pro výhru nic. Po uplynutí herního času jsou vítězi prohlášeny obě aliance, což pobouřilo mnoho hráčů, a některé natolik že ukončily svojí účast ve hře.
Následující věk je typ DM. Všichni pevně věří, že budou pravidla ošetřena natolik, aby je nešlo zbaběle obcházet a využívat jejich nedokonalostí.

Dátum: 18.04.2013 22:25:02, Autor: Gollum, Národ: KartaginecXCI. vek

XCI. věk. Typem věku je všemi nenáviděná Čtyř aliance. Musím však poznamenat že když jsou národy rovnoměrně osazené tak i tento typ věku může mít své kouzlo.

Jako vždy si národy obsadili sé právoplatné území. Když opominu řeky (jistě odpustí), tak nám vznikla Africko-Asiská koaliace v podobě spojenectví národů Kartága, Egypta, Persie a Řecka proti níž se spojily národy Keltů, Římanů, Germáni a Skythů (Evropská aliance).

Evropská aliance se rozhodla vypovědět válku ihned v počátku věku.
Po uplynutí výpovědní lhůty se do sebe obě frakce pustily. Kromě několika průniků na nepřátelské území se Evropské koalici nepovedlo nic o čem by mělo cenu mluvit. Válka trvající několik hodin skončila kapitulací Evropské koalice.

Africko-Asiiská strana si připisuje lehké vítězství. Další věk je typ BezAliance.

Dátum: 28.01.2013 23:33:29, Autor: Gollum, Národ: KartaginecLXXXIX. vek

Chtěl bych vám vyprávět jeden neobyčejný příběh. Příběh plný smrti, zrady, zvratů a hrdinských činů. Příběh o osudech válečníků z osmi různých národů, rozpínajících se od temných severských lesů, až po vyprahlé africké pouště.
Jako každý herní věk, tak i tento bohové vybudovali 8 nezávislých civilizací. Jelikož bohové nařídili věk typu DvojAliance, tak si každý národ k sobě vybral spojence. Po uplynutí 2 hodin od zrodu nového herního světa se začali uzavírat Spojenectví a mírové dohody. Jednotlivé aliance vypadaly takto: obávaní keltští bojovníci uzavřeli spojenectví s bohatým Kartágem, zuřivý Germáni si vybrali divoké Skythi, vychytralí Řekové se dohodli na smlouvě s proslulým Římem a konečně, nejsilnější koalice byla uzavřena mezi mocnou Persií a odhodlaným Egyptem.
Jako většina věků, tak i tento začal farmařením, budováním měst a vytvářením silné ekonomiky. Když si některé národy usnesly, že jsou na válku dostatečně připraveni, začali jednat se svými potencionálními spojenci o vojenské koalici. Nakonec se dohodli všichni Náčelníci, Králové, Konzulové a Sufetové, tedy vládci zastupující Keltsko-Kartágské, Řecko-Římské, Germánsko-Skythské národy, že společně vyhlásí nejsilnější, hrůzu budící síle představující alianci Persie a Egypta.
V domluvený čas všichni zástupci „Velké koalice“ vypověděli mírové smlouvy s Persko-Egyptskou stranou. Jak už téměř bývá zvykem, Egypt vyhlašuje bleskovou válku Kartágincům s Kelty. V severní Africe začala na Kartágsko – Egyptských hranicích mobilizace. Obě strany připravily svoje bojovníky na důležitých místech a trpělivě vyčkávali vypršení zrušeného míru. Když čas nastal tak se obě strany daly do práce. Chvíli měla navrch Keltsko-Kartágská aliance, chvíli zase jejich protivníci. Po vypršení smluv s Řecko-Římskou a Germánsko – Skythskou stranou museli urputně bojující Egyptsko-Perské síly povolit tlak na Kartágo a věnovat se bojům na severu svého území. Germáni se Skythi nedodrželi dohodu domluvenou se svými spojenci, když po dobytí jedné Perské provincie uzavřeli se svými nepřáteli mír. Jé předmětem diskuzí, jestli to byl promyšlený diplomatický tah od Persko-Egyptské vlády, nebo volné rozhodnutí severských náčelníků.
Řecko-Římské armády dál bojují proti Persko-Egyptské říši, která je oslabována společnými útoky Kartáginců a Keltů. Všechny strany začaly v nově dané situaci počítat svoje možnosti. V důsledku toho, vojska Kartága a Keltů opouštějí Egyptské území, a vlády mezi sebou uzavírají mír. Zraky Keltů a Kartága se začínají upínat na severskou alianci Skythů a Germánu, kteří nedodrželi své slovo, a vyhlašují jim válku.
Díky nově nabytému míru s Kartágem a Kelty, jsou královská vojska Persie a Egypta schopna zatlačit Řecko-Římské síly zpátky, a vést s nimi otevřenou válku. Na severu bojuje aliance Germánů a Skythů s Kelty a Kartágem.
Situace se brzy změnila po tom, co Řecko-Římské síly začali slábnout proti Egyptsko-Perské přesile, která se začala probíjet nepřátelským územím. Keltové s Kartágem, kteří měli ve své severské válce trochu navrch, si začali přepočítávat danou situaci. Z jednání mezi jejich vůdci vyšla jako jediný možnost otevřít frontu na jihu, a pomoct tak prohrávajícím Řekům s Římem.
Nyní vedlo Kartágo s Kelty války s dvěma soupeři a začali mírně slábnout. Když už situace vypadala nejhůř, tak se jim povedl husarský kousek a dokázali vybrat pokladnici hlavního města Germánských kmenů, která jim poskytla konečné zdroje k porážce svých severských nepřátel a odražení náporu Egypta na jihu. Po zabrání posledních Skythských držav se obrací na Egypt a společně s Řeky zabírají většinu nepřátelského území.
Blížila se očekávaná finální válka mezi Keltsko – Kartágskou aliancí a silami Řecko-Říma. Obě strany měly sice podobný počet obyvatel, ale početní převaha byla na straně Řecko-Říma. Po čase válka začíná a Řekové s Římem rychle zatlačují své protivníky, kteří kvůli nedostatku bojovníku nejsou schopni dostatečně odolávat vytvářenému tlaku. Věk je již rozhodnut. Konečné vítězství získávají Řekové s Římany, pro které to je vůbec 1. vítězství po téměř třech letech.
Tento věk byl zajímavý, především díky neustálím válčením téměř po celý čas věku. V dobrém světle se opět ukázali Egypťani, kteří potvrdili svůj vzestup. Je taky nutno pochválit řeky v čele se svým vůdcem Ronym, za to, že už několik věků nikoho nepodrazili.

Dátum: 23.12.2012 23:36:02, Autor: Gollum, Národ: KartaginecLXXXVIII. vek

Vek typu Bez aliancie, začal celkom fajn (potiaľ súhlasím aj s Bicepsom).........Skythi však mali problém zo získaním aj vlastných provincii, keďže ich bolo veľmi malo a tak sa okamžite začalo ich územie rozkrádať. Perzia dokázala predbehnúť Grékov v Armenii a tak mali otvorenú cestu na sever. Skythi sa chvíľu pokúšali brániť, dokonca postavili val na obranu proti Germánom čo spomalilo germánskych vojenských veliteľov. Avšak po chvíli cely národ podľahol. A tak už od začiatku bolo na mape len 7 národov. Väčšinu územia si uchmatla Perzia sever pripadol Germánom.
Národy sa vrhli na budovanie ekonomík. Kartágo ako prvý vypovedali zmluvu Egyptu. Egypťania však chceli Kartágo zaskočiť a tak im vypovedali bleskovú vojnu, tým sa výpovedná lehota skrátila o 2 dni. Začiatok vojny bol vyrovnaný, no početná presila egyptských zlepšujúcich sa nováčikov, prevýšila Kartágincov a po par dňoch bojov kedy Kartáginci chvíľkovo aj viedli, Kartágo padlo.
Medzitým už Perzia vypovedala vojnu Grécku počas plynutia výpovednej doby sa do konflikt zamiešali aj Germáni a taktiež vypovedali Grékom aby si mohli uchmatnúť aspoň nejaké provincie na severe Gréckej ríše. Gréci zaujali obranný postoj, obrnili hráčov a mesta a snažili sa odraziť čo najviac útokov na Thraciu. Pomalé obliehanie Thracie trvalo vyše týždňa, kým Grécky vodca Rony definitívne neprišiel o posledné mince. Po páde Grécka a Kartága ostalo na mape 5 národov.
V Európe sa začala vojna Ríma s Keltmi, národy sa preťahovali o jednotlivé provincie, pričom Rimania sa dostali až do Hispánie a Kelti mali chvíľami už takmer cele suchozemské územie Ríma. Keďže ani jeden z národov Germánov Perzie a Egypta nechceli riskovať otvorený konflikt navzájom, vyčkávali. Egypt ako prvý vypovedal obom bojujúcim Európanom. Perzia po výpovedi dlho neváhala a taktiež vypovedali Rímu aj Keltom. Vodcovia oboch bojujúcich národov prerušili boje a dohodli sa, že bude lepšie spojiť svoje národy a skúsiť sa ubrániť rozrastajúcim azijsko-africkym útočníkom. Rím teda kapituloval a cele jeho územie a väčšina hráčov prešli pod správu Keltov. Kelti zároveň využili šikovnú výpomoc od Germánov kedy im nechali provinciu Panónia . Vstupnú branú do Európy pri brehoch Jadranského mora, čo zastavilo postup Peržanov , ktorý práve definitívne ukončili konflikt s Gréckom.

Utvorili sa teda dve dvojice. Egypt proti Keltom a o tri dni nato, kedy práve končila vypovedia medzi Keltmi a Egyptom, vypovedali Germáni mierovú zmluvu Peržanom. Egypt bol vo vojne s Keltmi v ktorej mal veľkú ekonomickú prevahu, i keď Kelti chvíľami vlastnili celý západ afrického kontinentu. Po chvíli bolo jasne , že Egypt ma oveľa väčšie ekonomické zázemie a tak sa hráči skôr sústredili na naberanie bojových skúsenosti v on-line súbojoch. Vojna medzi Germánmi a Perziou sa mala práve začať obe národy obrnili pohraničné provincie a mesta v nich tak, aby nepriateľ nemal ani len myšlienku na ich dobíjanie. Perzia aj napriek väčšiemu poctu provincii a miest mala v kase menej minci ako Germánsky vodca Mirain, keďže opätovné dobíjanie Thracie stalo nemalé prostriedky. Vojna týchto dvoch relatívne vyrovnaných súperov bola prvé dva dni vyrovnaná, no na strane Germánov došlo k zopár zásadným individuálnym zlyhaniam kedy dovolili Perzským vojenským oddielom pod vedením Overa ubrániť dobite provincie a chvíľkové zlyhanie omámeného nižšie postaveného veliteľa germánskej armády dovolilo byt Majovi viac ako 20 hodín nesmrteľným vo veľmi dôležitej provincii Iazygee. Postupne strácali možnosti presunov aj keď minci a zdrojov mali ešte dostatok, postupne Germáni padli. Egypt chvíľu váhal ale predsa len vypovedal Perzii, keďže pomer na mape bol 33-31 v prospech národa z Mezopotámie.

Nastala však zaujímavá situácia Perzia získala cele územie Germánov a mala viac ak polovicu mapy začalo teda plynúť 48 hodín do konca veku v tom čase ale do vypovedky s Egyptom zostávalo viac ako 54 hodín. Zmrtvychvstany Kelti však dokázali dobiť jednu z pohraničných Perzských provincii a tak prerušili časovač. Vďaka tomu sa na koniec veku chystalo veľké finále, necelé 4 hodiny on-line súbojov medzi skúsenými Perzskými veliteľmi a dravými mladíkmi z Egyptu. Prišla hodina H bojovalo sa na dvoch frontoch naprieč celu Európou od Danice až po italiu a na sinajskom polostrove. Už pri prvom útoku dokázal Over s Majom odraziť útok armád Faitha a Zogiho. Na severe Európy sa veterán Clup vyzbrojil ako na Napoleona a dokázal odraziť útoky všetkých Egypťanov. Na Sinaji prv Prelomili Peržania obrany, ale po spätnom útoku sa situácia vymenila a obe Arábie pripadli Egypťanom. I keď Egypt na Sinaji mierne získal v Európe to bola pre neho drtiva porážka , kedy sa ukázala skúsenosť veteránov.

Perzský bojovníci sa tak po 35 dňoch neustálych bojov konečne mohli vrátiť k svojim manželkám a milenkám, mohli vidieť svoje detin ktoré im počas tých tvrdých bojov stále dávali nadej, že ich ešte raz objímu. Jediný kto sa nevrátil do Sýrie bol kráľ Horny ten ostal vo Venedii chlastat s Gorionom. :D (alkaci poznámka autora)

Perzia tak vyhrala tento vek a ziskom 35-teho víťazstva sa v tabuľke dotiahla na 1. pozíciu ku Grékom.

Dátum: 16.11.2012 20:44:29, Autor: Majo, Národ: PerzanLXXXVIII. vek

Vek typu Bezaliance, začal celkom fajn až na to že Skyti v počte 3och hráčov sa moc nezapojili do veku ale nechali svoje provincie národu Perzia ,
a oni z mincí čo mali v HM ( Hlavnom Meste ) 2 deň veku postavili v Aestii val Národu Germánov. Ale ani to im nestačilo a tak sa provincie národmi Germánov a Peržanov
rozobrali.
Nastala časť farmenia. Nič zaujímaveho sa nestalo.
Ako prvý vypovedali Egypťania - Kartágu , Perzia + Germáni - Grékom a Rimania - Keltom .
Vojna Egypt - Kartágo , Nič zaujímavého sa nestalo Kartágo bolo zmetené zo svetu v priebehu pár dni ...
Vojna Perzia + Germáni - Grékom , tam bolo jasné kto výhra kedže išlo o nefér vojnu 2 vs 1 , Gréci boli taktiež zmetení za pár dní.
Vojna Rím - Kelti , táto vojna sa zdala vopred vyhraná zo strany Keltou ale Rimania svojou aktivitou bojovali a vyplatilo sa ( bola to vojna z môjho hladiska najlepšia za posledných
5.vekou ) bojovalo sa zo strany na stranu a nebolo jasné kto to vyhrá ale kedže neprajníci ako Perzia a Egypt vyhlásili vojnu Rímu + Keltom ktorý boli práve vo vojne tak sa nedalo nič rozumnejšie
spraviť ako Rím kapituloval Keltom a nehal im svoje provincie. A prestúpili ku Keltom.
Ako som už spomínal nasledovala vojna Egypt + Perzia vs. Kelti . Kelti oslabený vojnou s Rímom nemali dostatok Mincí ani vojakov na protiútoky Egyptu a tak boli behom pár dní skolený a porazený.
Ako tak prebiehal vek bola vyhlásená vojna Germáni vs. Perzia ktorá sa zo začiatku javila ako dobrá vojna ale až na pár protiútokov zo strany Germánska sa nič zvláštneho neudialo.
Na konci veku Peržania zo 33 provinciami a Egypt s 31 provinciami čakali na koniec veku lenže to sa ešte nevedelo že šikovný Kelti 10 hodín pred výťaztvom Perzie , im zoberú jednu provinciu a tak to nehajú opet na boj medzi dvomi národmi Egypt a Perzia ktorý vypukne pol hodinu pred koncom veku ale boje skončili tak že Perzia si zobrala ešte 4 provincie od Egyptu a tak definitívne vyhrala.

Tento vek by som pripísal ku jedným s neférových vekou kde Perzia + Egypt a sčasti aj Germáni spravili pár podrazou ako vojna 2 vs 1 a vplávanie do mierových vôd .Stýmto sa chcem rozlúčiť a uvidíme sa v ďalšom veku.

Dátum: 15.11.2012 23:38:06, Autor: Biceps, Národ: Riman


CXII.  CXI.  CX.  CIX.  CI.  XCIII.  XCI.  LXXXIX.  LXXXVIII.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

© 2003 - 2024 Tým Rímskeho Impéria, všetky práva vyhradené,     hosting: G-Hosting     freehosting: HY