Kronika
LXXXVII. vek

Prázdniny skončili a na RI nám začal nový věk. LXXXVII. Věk typu Čtyř aliance.
Po zahájení si národy zabrali svoje právoplatné území a uzavřeli mezi sebou již předem domluvená spojenectví. Na jednu stranu se postavili národy Keltů, Peršanů, Egypťanů a Kartága (dále již KPPE). Proti nim se postavila aliance Římanů, Germánů, Skythů a Řeků (ŘŘGS).

Očekávání byla vysoké.
Všichni začali systematicky budovat svojí ekonomiku. Mírně navrch měla aliance KKPE, co se počtu otroků týče.

Po nějaké sobě se rozhodla aliance ŘŘGS vypovědět mírovou smlouvu a národy začali mobilizovat svoje síly a připravovat obranu.

Odpočet se zastavil na nule a všichni očekávali vřavu. Tím větší bylo zklamání, že se strana ŘŘGS zmohla jen na minimální odpor a po několika dnech ztrácí většinu svého území a několik domovských provincií.

Žádný odpor nepřišel, aliance KKPE zabírá všechno nepřátelské území a získává hladké vítězství.
Tento věk byl téměř kopií předešlé Čtyř aliance, která měla stejný průběh i výsledek.
Další věk nás čeká Bez Aliance což je pro všechny určitě zajímavější věk.


Dátum: 10.10.2012 19:00:54, Autor: Gollum, Národ: KartaginecLXXXIV. vek


Po nezajímavé ČtyřAlianci byl na řadě věk Bez Aliance. Všechny národy si obsadily svoje území a začali farmařit.

Řekové zanedlouho poté napadají slabé Skythy, a téměř bez boje zabírají jejich města a provincie. Kartágo, které má spolu s Řeky nejlepší ekonomii, útočí na Egypt, který za pár dní bojů poráží a obsazují všechno jejich území. Ostatní národy vyčkávají a farmaří.

Klid a mír znovu přerušili Řekové, když napadají slabé Germány a rychle zabírají jejich provincie. Mezitím na jihovýchodě startuje konflikt mezi Kartágem a Peršany. Peršané získávají pohraniční provincie a daří se jim bránit je před Kartágskými útoky. Jednoho rána čekalo Perské generály ošklivé probuzení, když zjistili, že po povedené ofenzívě Kartága, při které byli zatlačeni a ztrácí domovskou provinci se trošku nepochopitelně rozhodl Perský král kapitulovat a odevzdává všechno území do rukou Kartága.

Mezitím Řekové zcela poráží Germány a vyhlašují válku Římanům, kteří jsou ve válce s Kelty, ve které mají navrch Keltové. Kartágo s Kelty vyhlašuje válku Řecku. Věk se blíží do finiše. Řecká vojska se přesunují na Kartágskou hranici, a Kelty se jim daří zadržovat. Kartágo je díky neaktivitě svých hráčů rychle zatlačeno, a ztrácejí velkou část území. Do toho ještě Keltové vyhlašují válku Kartágu a snaží se posbírat co nejvíce provincií. Řekové drží své pozice a vyhrávají věk díky nejvyššímu počtu držených provincií.

Dátum: 22.07.2012 23:47:08, Autor: Gollum, Národ: KartaginecLXXXIII. vek


Tento věk se nestalo nic, o čem bych mohl dlouho vypravovat. LXXXIII. Věk byl věk ČtyřAliance. Spojenectví uzavřeli Řekové, Germáni, Skythé a Římani. Proti nim se postavilo spojenectví Keltů, Kartága, Egypta a Persie. Národy po zahájení věku začali pečlivě farmit. Po čase míru vyhlásila spojka KKEP válku. Boje byli krátké a útočníci rychle postupovali. Řekům se sice podařilo dobýt hlavní město Persie ale byli zatalčeni zpátky a za pár dní měla aliance KKEP územní i finanční převahu. Vítězem se stává spojenectví KKEP. Po dlouhé době získal vítěz všechny nepřátelské provincie. Všichni se těšíme na další věk, věk typu BezAliance.

Dátum: 11.06.2012 17:59:50, Autor: Gollum, Národ: KartaginecLXXXII. vek

Další věk plný očekávání. Typ věku je Deathmatch. Národy jsou slušně osazené až na Germány, kterým se přesunula hráčská základna k Římu. Slabých Germánu si všímají právě Římané, kteří rychle útočí jejich provincie. Až na několik zoufalých Germánských pokusů vše probíhalo pro Řím hladce a celkem rychle dobývají poslední Germánskou provincii.
Ostatní národy poklidně budují svojí ekonomii. Jelikož byla tento věk poprvé nahrána nová verze, tak některé národy zaostávali za ostáními s populací. Nejlíp na tom s populací bylo Kartágo s Egyptem a Skythy.
Po několika dnech mezi Řeky a Peršany vypukne válka. Stejně jako ta Římsko-germánská válka trvá jenom pár dní a Řekové nečekaně rychle postupují, zabírají perské území a města.
Skythové vyhlašují válku Římu, k nim se připojují i Keltové ale ještě během výpovědní lhůty Skythové ruší přípravy na válku a výměnou za dvě Germánské provincie od Říma uzavírají znovu mír.
Na jihu se dohodne na válce Kartágo s Egyptem a za pár dní vypukne. Dlouho vyrovnaná válka s krásnými dlouhými řetězy zuří v plném proudu. Válku rozhodli až zkušenosti Kartágských hráčů proti Egyptskému mládí. Avšak Egypt se držel nečekaně dlouho a vedl s Kartágem otevřenou vyrovnanou válku. Na konci zbývají Egyptu jen jejich dva ostrovy.
Nebušení Řekové vyhlašují válku Skythům a potkává je stejný osud jako Persii. Během 2 dnů kapitulují, ve válce se zmohli jenom na pár protiútoku.
Na západě bitevní vřava mezi Kelty a Římany nemá stále jasného vítěze. Síly se přelévají z jedné strany nadruhou. Po nějaké době se překvapivě dostávají navrch Kelti a získávají dostatek Římských měst. Poražené Římany zachraňují Řekové, kteří mají vítězství téměř jisté, jelikož Kartágo se do bojů už zapojovat nechtělo, útočí na Kelty a vlívají Římu do žil novou krev. Tento akt se nelíbí Kartágu, ruší smlouvu s Řeky a útočí na jejich Perské provincie. Řekové se rychle přesunují na frontu a bojují s Kartágem. Na Kelty už nijak výrazně neútočí.
Římané povzbuzeni Řeckým útokem se vzpamatovávají a zatlačí Kelty zpět na jejich území a nakonec překvapivě lehce obsazují jejich provincie.
Kartágo je obklíčeno ze dvou stran a pouze brání svoje získané území. Proti přesile mají jen malé šance. Věk je rozhodnutý, hladké vítězství získávají Řekové.


Dátum: 15.05.2012 18:02:53, Autor: Gollum, Národ: KartaginecLXXXI. vek

Věk LXXXI. konečně sliboval pořádnou podívanou, protože poloprázdné národy doplnili hráči z Mapy 2, která byla kvůli nedostatku hráčů zrušena. Tento věk byl věkem Dvoj Aliance, tak se nám začali uzavírat spojenecké smlouvy. Keltové a Řekové mezi sebou nepochopitelně uzavřeli Spojenectví, jelikož patřili k nejsilnějším a nejpočetnějším národům a neměli spolu žádnou sousedící provincii. Kartágo na to odpovědělo spojenectvím s Persií, Germáni s Římem a doplnění Skythé novými hráči s Egyptem.

Národy obsadili svoje základní území a začalo se farmařit. Klid a mír narušilo spojenectví Řecka a Keltů, kteří napadli slabší Řím a Germány. Řekové i Kelti postupovali rychle a dobíjeli slabě opevněná Germánská města. Kartágo a Persie se z obav z budoucí síly a přesily Řecko-Keltské aliance zapojují do války a vyhlašují válku Řecko-Keltské straně. Egypt a Skythé dále farmaří. Těsně před tím než mohli Peršané zaútočit na Řeky tak Řeky nebo Kelty dosazený „špion“ ve Skythském národě využívá diplomatických stavů a zabírá jedinou provincii, přes kterou může Persie napadnout Řecko a znemožňuje tak Perský útok neboť mezi Persií a Skythy panuje mír. Skythé tohoto „nežádoucího“ odstraňují a Perský útok může se zpožděním začít. Na západě zuří válka mezi Kelty a Kartágem v plném proudu. Kelti bojující na dvou frontách nevydrželi Kartágský nápor a zůstává jim pouze DP a ostrovy. Na východě Řekové úspěšně odrážejí Perské průniky do vnitrozemí a přenechávají provincie Germánům. Válka je už u konce, Keltové a Řekové pouze bránění útoky na DP a ostrovy.

Skythové a Egypt, kteří mají našetřeno miliony mincí, útočí na z války nezotavenou Persii a Kartágem. Válka je celkem vyrovnaná, bojuje se o každou provincii. Nakonec je mezi národy uzavřen mír, výměnou za volný průchod Perský a Kartágských armád přes Egyptské území.
Germáni s Římem vyhlašují ještě během bojů válku Skythům a Egyptu. Díky uzavřenému míru mohli Skythé a Egypt převálcovat Germány s Římem a zabírat jejich území.
Blížil se konec věku a vítěze tak určoval počet provincií. Egypt i Skythé dál zabírají Římsko-germánské území a dohánějí na počet provincií Kartágo a Persii, se kterými už měli mír do konce věku a nemohli tudíž mezi sebou už bojovat. Kartaginci zabírají 2 Římské provincie, aby zabránili jejich dobytí ze strany Egypta a Skythů. Chvíli před uzávěrkou spouštějí Keltové s Řeky mohutnou ofenzívu proti Kartágu a Persii, chtěli k výhře pomoct Skythům s Římem. Rozhodovala každá provincie. Řekům se podařilo prorazit až do Asie ale Keltům vzdorovalo připravené Kartágo. Odrážejí jejich útok a mohou tak oslavit vítězství v tomhle napínavém věku. Bojovalo se až do konce a rozhodla předvídatelnost, přesnost a štěstí. V dobrém světle se ukázal Egypt, kde působící medved zaučil mnoho nových nováčků a zapracoval je do národa. Naopak ve špatném světle se ukázala Řecko-Keltská aliance kvůli výše zmíněnému důvodu, o kterém se vedli na fórech plamenné diskuze. Tento věk ukázal mnoho pěkných bojů a my se jen můžeme těšit na další vyrovnaný věk.

Dátum: 30.04.2012 18:44:53, Autor: Lord_of_Angmar, Národ: KartaginecLXXVII. vek

Je tu dalsi vek - DvojaAliancia. Urcuju za spojenci. Hned na zaciatku bez vahania sa dali dokopy Skyti (posilneny mnohymi hracmi, ktori presli z inych narodov v starom veku) a Germani. Dalej to bolo spojenectvo Perzie s Greckom. Kelti sa nevedeli rozhodnut ci sa daju s Kartagom alebo Rimom. Egypt nemal vela skusenych a aktivnych hracov. Hned sa do neho pustili este na zaciatku Perzia a neskor aj Kartago a Egypt bol znacne vykoristeny.

Nakoniec sa spojili Kelti s Kartagom. Rimu tym padom ostalo spojenectvo s Egyptom a mali velku nevyhodu voci ostatnym narodom, kedze maju dokopy najmenej uzemia v ktorom mozu budovat ekonomiku. Ktokolvek proti nim nastupi, tak ma obrovsku vyhodu.

Prichadza cas mieru, kedy narody buduju mesta a vylepsuju svoju vyrobu. Po nom

ako prvy vypovedaju Kelti/Kartaginci narodu Rimanov/Egyptu. Je to nerovny boj ako to bolo spominane. Kelti maju vyskum vezi a to uplne odstavy ekonomicky slabsi Egypt. V praxi to znamena asi tak, ze si berie jeho uzemie bez toho aby bol kladeny odpor. A tak Egyptu po velmi kratkom case ostavaju len ostrovy a domovska provincia s mestami.

Rim by sa aj branil ale sam tiez nic nezmohol proti velkej presile. Keltom sa podarilo vyuzit drobne zavahania a to bol posledny klinec do rakvy. Rim sa vytraca z mapy. Kelti s Kartagom isli na istotu preto neboli ani online boje. Na prvy pohlad by sa zdalo, ze si len podmanuju uzemie ako by to mnohi nazvali z RI ale to ze sa minuli miliony minci z kasy vitaznych narodov to uz nik nevidi...

Zatial co Kelti s Kartagom "obsadzovali" svojich nepriatelov zacala vojna Perzia/Grecko proti Skyti/Germani. Dve ekonomicky vyrovnane spojenectva idu proti sebe. Neviem si to vysvetlit ale asi Perzania nemozu zniest ako lahko vitazia na druhej strane Kelti s Kartagom a tak im vyhlasuju vojnu. Takze po velmi kratkom case sa u nich bojuje na dvoch frontoch. Oni zatial odolavaju ale Grecku sa to stalo osudnym. Ked Grecko straca svoje uzemie, tak Perzia je obklucena z oboch stran a je len otazkou casu kedy pojde tou istou cestou. Postupne je Perzia obsadzovana a tak ako Grecku, tak aj jej ostava len domovska provincia a ostrovy.

Da sa povedat ze ostali dva silne spojka a to Kelti/Kartago proti Germanii/Skytsku. Perzia sa k nim pridava a napomaha im. K Perzii sa pridava Grecko a nakoniec aj Egypt. Bojuje sa do posledneho dna. Mapa sa meni z hodiny na hodinu. Vidiet krasne retiazkove utoky, ktore nie su takym castym javom v poslednej dobe.
Ale mince sa minaju a pokladnica je skoro prazdna. Ziaden zazrak sa nekona aj ked este stale tu boli sance. Ekonomicky znicene spojenie Keltov a Kartagincov prehrava vek.
Bola to pekna hra aj ked sa vsetci obratili proti nim... ale to uz je zase o politike kazdeho naroda a sikovnost Germanov a Skytov, ze si vybavili podporu na svoju stranu :)

Dátum: 03.01.2012 8:48:51, Autor: mmaayyoo, Národ: KeltLXXVI. vek


A máme tu pvú kroniku od kolegu mmaayyoo...dúfam že sa vám bude páčiť rovnako ako mne

Po minulom veku, ked sa mnohi stazovali, ze sa spojili silne narody proti slabsim mal vek LXXVI. "Bez Aliancie" priniest teoretticku sancu vyhrat pre vsetky narody rovnaku.
Lenze ako to uz byva zvykom o5 sa nasiel hned o zaciatku mrtvy narod - Skyti. Slabsie sa rozbiehali aj Kartago, kedze stratili svoje ostrovy hned na zaciatku - tie si podmanili Rimania.
.. Jeho provincie si po castiach zacal rozoberat susedia najma Germani. Takto v malom pocte hracov naroda Skytov velmi rychlo stracalo svoje uzemie.
Ostatne narody zili doposial v mieri, ked tu zrazu vypovedali Egypt Perzanom. Kedze ekonomika oboch narodov nebola vyspela, boli to boje o par vojakoch.
No tu sa ukazali v dobrom mene Perzania, ktori ani raz nezavahali a vedeli vyuzit chyby supera. Ked uz zacali Perzania mat uzemnu prevahu, tak im vypovedali vojnu Kartago, ktore doposial nieco nafarmilo, takze bolo teoreticky vo vyhode. Lenze Egypt a Perzia prestali proti sebe bojovat a Kartago sa preratalo. Dalej svojimy chybami sa trestuhodne odpisalo k porazke. Perzski bojovnici ukazali silu a odvahu. Nebali sa brali co im stalo v ceste.
az kym neprisli ku Keltskym hraniciam. Kartago padlo. Tam uz bol nastoleny mier. Konecne si mohli oddychnut a rozbehnut ekonomiku aj oni, pretoze ostatne narody boli daleko pred nimi.
Keltom sa podaril husarsky kusok, preplavat celu mapu a dobyt skytsku domovsku provinciu aj s mestami. Tymto padom narod skytov skoncil a na druhej strane si velmi polepsili Kelti, ktori vyhlasuju vojnu Rimu. Rimania mali doposial obsadene ostrovy Kartagincov, takze sa stretli dva vyrovnane narody co sa tyka ekonomiky. Lenze hned v prvy den vojny, ukazalo silu a skusenosti Keltsky narod, kde Nacelnik aj s velitelmi predviedli kvalitne utoky a nasledne aj udrzali dobyte provincie. Na prvy pohlad by sa zdalo, ze Rim padne na kolena ako mucha. Ale vobec to tak nebolo. Rimania sa vedeli este skonsolidovat a ukazali tiez pekne retazove utoky. Kelti vstupovali hlbsie a hlbsie a okupovali vsetko dookola domovskej provincie. Rimsky utocnici boli odrezany od svojho uzemia a to bol ich koniec. Nasledne padol cely Rim.
Na druhej strane bojovali v ten isty cas Grecko a Germani. Greci mali viac aktivnych hracov a to im pomahalo ziskavat prevahu. No slo to velmi pomaly. Germani sa v ziadnom pripade nevzdavali a bojovali ako levy. Rim uz bol na kolenach ked bojovali s Keltami a Germani nie a nie padnut s Grekmi...
Tu prisla velka zrada pre Grekov. Vypovedali im naraz Kelti a Perzania. Samozrejme ze boje dlho netrvali a nenasytny rivali si rozdelili ich uzemie za kratku dobu. Bol to ocividne nefer boj ale aj to sa stava. Grecko padlo. Perzania dalej bojuju a obsadzuju si uzemie Germanov, ktori su takmer neskodni. Pokladnica bola vyprazdnena s predoslych bojov, pokym Perzania si farmili vo velkom a cely svet bojoval navokol ale nemozeme im nic vycitat, lebo zaciatok mali len vojnovy stav.
V podstate zostali iba 2 silne narody Kelti s 25 provinciami a Perzia s 29 provinciami. Perzia mala velke oci a cakala, ze mier a dobre priatelske vztahy im zabezpecia vyhru v pocte provincii.
Lenze Kelti to nenechali tak. Mali velmi dobre rozbehnutu hru, chut dalej bojovat a maju nechat takto Perziu vyhrat bez boja? Kelti vyhlasuju vojnu. Nastavaju velke skriepky, ze to je velky podraz od Keltov. Ale cakat tyzdne a nebojovat, bolo by to spravne pre hru RI? myslienka na zamyslenie...
S5 ku hre: Kelti postupne zacinaju mat prevahu a zacinaju dobyvat Perziu na oboch frontoch. Mince teraz nerozhoduju, kedze maju tak vyspele ekonomiky. Rozhodujuci vplyv ma pocet aktivnych a skusenych hracov. Jednoznacne boli na tom lepsie Kelti. Tu je pes zakopany, preco nechceli Perzania vojnu s Keltmi.
Kelti sa stavaju vitazmi. Tento vek im velmi vysiel, neurobili takmer ziadne chyby. Isli priamociaro sa svojim cielom a bojovali ako tim velmi dobre. Aktivita hracov bola vynikajuca a preto si myslim ze aj vyhra bola zasluzena... Slava vitazom a cest porazenym!

Dátum: 21.12.2011 11:24:19, Autor: HorrorMortis, Národ: RimanLXXV. vek

A zacal nam dalsi vek a to LXXV. ŠtvorAliancia.
Hned na zaciatku veku po uzatvoreny aliancii sa ukazala nezmyselnost hrania tohoto veku, Vznikla nam slaba a silna aliancia (Kelti, Kartago, Grecko a Perzia proti Rim, Germani, Egypt a Skyti). Pokial sa tu hraci nedohodnu na rozdeleny hracov do narodov do kazdeho naroda, tento vek je nezmyselny, nezazivny a bohuzial je hrania takehoto veku aj obrovska strata casu.
Ako som pisal nerovnomerne rozlozenie sil v alianciach vyvovalo rychlu diskusiu v slabsej aliancii coho nasledok bol okamzite vyhlasenie vojny nepriatelskej aliancii. Po tom co skoncila vypovedna lehota sa vojna zacala. A tak rychlo, ako sa vojna zacala aj skoncila. Boja prebehli do par dni a alianica Kelti, Kartago, Grecko a Perzia sa budu o par hodin tesit z vytazstva v tomto veku, ktory ja osobne by som ako plnohodnotny vek nebral v uvahu. V tomto veku bola akurat zaujmava jedna bitva, ktora sa odohrala tesne po polnoci.
Na koniec sa chcm s Vmi mily hraci rozlucit, koncim s hranim v tejto nasej starej a uzasnejhre. Bohuzial admin team nevyhovel mojej ziadosti o tom, aby sme ja a moja zena mohli hrat na jednom servery a tak koncim, je to sice cudne , lebo pary uz hrali na jednom servery, ale co uz. Po dlhych rokoch hrania tejto hry mi bude smutno, ale po niako case to bude uz dobre a najdem si iny konicek, ako nasu oblubenu hru. Zelam vam vela statia v dalsich vekoch a dufam, ze nasa hra opetovne niekedy v buducnosti nadobudne spet svoju velkolepost, aku mala v minulosti a hraci budu bojovat na vsetkych frontoch a vo vsetkych narodoch.
Dakujem
Gorion

Dátum: 20.10.2011 8:19:32, Autor: Gorion, Národ: BohoviaLXXIV. vek

A začal sa nám ďaľši vek a to LXXIV. Deathmatch.Národy ako každý vek boli slabo obsadené aj keď sme tu mali nejaké posily hráčov z M2. Hneď na začiatku veku začala na ríme vrieť ostrá kritika na národ Rímsky a Germánsky. Tu sa tieto dva národy ešte pred koncom predchádzajúceho veku dohodli o spoločnom útoku na Keltský národ. Veľa hráčom sa to nepáčilo, že v DM s 2x väčšou pokladnicou ideme útočiť na jeden národ, ale zato národ omnoho väčšou hráčskou presilou, ako mali Rím a Germáni dokopy.
Konec koncom, čo sa dá čakať od slabších národov, ktorý nemajú hráčov a na ktorých sú každý vek podniknuté zakerné útoky kvôli tejto nevýhode.
Stačilo sa pozrieť na Skýtsky národ, ktorý nemal dostatok hráčov a hneď na začiatku sa doňho pustil Grécky národ a po čase aj Perzský národ. Keď si tieto dva národy uchmatli čo sa dalo, vyhlasuje tu nečakane Perzský národ vojnu Gréckemu národu. Vojna skončila skôr ako začala, neskúsený hráči poväčšine z M2 podcenili svoje sily a týmto končí Perzský národ s počtom provincií 0.
Ďaľšia válka bola na opačnom konci, Germáni a Rím vyhlasujú vojnu Keltskému národu. Keltský národ je dosť skúsený a trápi obidva národy, podniká dostatok reťazí aby sa dostal do DP Germánskeho národa čo sa mu aj podarilo no tu sklamal hráč, ktorý si zabudol dokúpiť zasoby. Vtedy podnikli protiútoky národy Rímsko - Germánske a zablokovali tým dostatočný počet keltských hráčov.
Po tomto akte vstupuje do války Kartáginský národ, ktorý bol dohodnutý s Keltmi, že im pomôžu v čase krízi. Kartágo sa držalo statočne, už hneď od ich nástupu trápili Rimanov svojimi mohutnými vežami a Germánov trápili Kelti, ktorý dokázali odvrátiť už niekoľkokrát zabratie ich DP.
Po krutých bojoch a vyčerpania pokladnicí vo všetkých 4 národov tu uvideli možnosť ľahkého zárobku Egyptania a vyhlasuje Kartágu vojnu.
Kartágo nemá dostatočný počet hráčov na udržanie dvoch front, stahujú sa a Rimania zakončujú svoj posledný útok na provinciu Hispánia. Bolo jasné, že Egypt vo finančnej výhode rýchlo skoncuje s Kartágom a tak sa aj stalo. Kartágo končí s počtom provincií 0.
Gréci po dlhom farmení, skoncovali so Skýtmi ktorým ostal 1ostrov a to je čo povedať, keďže žiadnych hráčov skoro nemal. Po páde Skýtov tu Gréci vyhlasujú vojnu Rímu, trochu sa prepočítali s tým že pôjdu iba proti nám, pretože Rím bol spolčnený s Germánmi a tí im hneď po ich vyhlasení rovnako vyhlasujú vojnu.
Začala sa vojna, Germáni útočia a gréckych hráčov nikde. Začala ostrá kritika, že Germáni porušili zmluvu, kde pravda je taká že sám kráľ Grékov sa priznal, že sa pomylil a dal spoločný termín války pre obidva národy ako Rimanov a Germanov. Germanska vojna mala začať 17:30 a Rímska 19:30 a tak dal kráľ Grécka spoločný čas na 18:30. Po dlhom osočovaní Gréci porušujú dohodu a útočia na Rím.
Tu sa chceli zapojiť do vojny proti Grécku, Egypťania ale urobili chybu, že chceli za tento čin, zadarmo provinciu od Ríma.
Na základe toho sa Rimania a Germáni dohodli, že dajú možnosť Grékom zachrániť sa pred už vtedy zánikom aby nevyhral Egypt, ktorý sa na všetkom v tomto veku priživil. Gréci kapitulujú a berú podmienky Rímu v ktorých jasne bolo, že pokračujeme vo vojne ak nebude na mape žiadna Egyptská provincia .
A začala nám final vojna a to Egypt proti Grécku a Rímu. To Egypt nepredýchal a zákerne dotuje Keltský národ, ktorý im zato robí hráčov nesmrteľných. Kelti získavajú mince a začali nájazdy z Keltskej DP, krásne sa tu ukázalo že pravidlo 48hodin je to čo dáva šancu slabým národom. Lenže Rím bol už vtedy bohatý a ani Keltské nájazdy ho nemohli oslabiť.
Gréci zaberajú Egypt a Rím poráža nesmrtelných Egypťanov. Egypt nemal už veľa možností, hráčov mal zablokovaných a Kelti boli ďaleko, takže ani ich nesmrtelnosť im už nepomohla.
Zrazu sa stalo čo Rím ani Gréci nečakali, Germánsky hráč napadol Grécku provinciu a tým porušil dohodu. Hneď ako bol Germansky kráľ oslovený, odvôdnil ten čin rebelstvom. Neskôr však zobral ďaľší Germánsky hráč ďaľšiu provinciu Grékom a už sa začali mastiť medzi sebou Germánsky národ s Gréckym.
Rím túžil po výhre a tak mu chýbali provincie na výhru, tu sa dalo spraviť iba jediné aby neporušili žiadnu dohodu s Grékmi a to začali si brať Germánske provincie.
Gréci v tom ako vždy videli niečo iné a tak zákerne ako na začiatku tak aj na konci veku napadli Rimanov a tým sa stal pre nich tento vek výhrou.
Nakoniec pridavam este komentar hraca ku kronike:
"Rím túžil po výhre a tak mu chýbali provincie na výhru, tu sa dalo spraviť iba jediné aby neporušili žiadnu dohodu s Grékmi a to začali si brať Germánske provincie.
Gréci v tom ako vždy videli niečo iné a tak zákerne ako na začiatku tak aj na konci veku napadli Rimanov a tým sa stal pre nich tento vek výhrou."

Nejenom, že přebírali ger. provincie, ale Germáni bez vyhlášení války necelé dva dny před koncem věku v noci přepadli Řecko (vymluvili se na neposlušnost dvou hráčů a nechali Řecko vzít dvě ztracené provincie zpět), ale během následující poslední noci před koncem věku opět přepadli Řecko ze zálohy bez vyhlášení a zabrali 3 provincie. Protože GeRim vystupovali celý věk pospolu a mír vyhlašovali Řecku za svoji alianci, odpovědělo Řecko protiútokem na celou alianci GeRim.


Dátum: 11.10.2011 11:17:57, Autor: Hrac Rima, Národ: RimanLXXIII. vek

A zacal nam vek LXXIII. Vek Dvojaliancie. Bohuzial tento vek je opetovne slabucko obsedeny co poznacilo z casti aj prazdninove obdobie. Hraci sa natlacili do 3 narodov co je opet skoda, lebo vek bude zasa nezazivny a nezaujmavy. Najviac ludi sa loglo do Kartago ku Keltov a Grekov, po tom co Greci uzatvorili spojenectvo so Skytmi, tak par Grekov preslo ku Skytom. Perzia, Rim, Germani a Egypt boli a su tento vek strasne slabo obsadene, co je obrovska skoda.
Ako vzdy silne narody pohlcuju slabsie, Egypt a Perzia bojuju ako levy, ale bohuzial im to nepomaha a prehravaju svoje vojny so silnejsimi narodmy a spadaju pod ich protektorat, Germani a Rim si udrzali skoro vsetky provincie, ale v kuloaroch sa hovori, ze budu posluchat Kartago a Keltov, uvidime ci to je , alebo nie je pravda. Tu som sa zo zaujmavosti infomoval u Germnov ako to je, ale buhuzial mi nedopovedali.
Greci a Skyti tu dobivaju provinciu DE a uzatvaraju mier s Egyptom, na svetovom sa pise, ze to bol podvod, ci to bol podvod alebo nebol neviem, lebo ludi co som sa opytam mi neodpovedali, ale predpokladam,ze to nebude tu s kostolnym poriadkom ( Jeden egyptam mi pre koncom veku napisal, ye tu bolo vsetko ok a nebolo nic porusene, Egyptsky faraon to tak dohodol s Grekmi, ale ptoom bol zosadeny, co je tiez zaujmave). Narody dalej farmia, Perzia ma stale vojnu s Grekmi a Skytmi, podla mna, by sme mali ich co naskor vyhladit, ale spojenci su proti, su aj proti utoku na Rim a Germanov a tak sa dalej nezapajam do diania vo veku. A nechavam to na inych.
Po niakom case nudneho farmenia a nelogickeho robenia vyskumu na strane Skytov ( poznamka autora ), aliancia K+K vyhlasuje vojnu Egyptu, Rimu a Germanom, nasledne den sa to sa to iste deje u aliancie G+ K . Narody sa pripravuju na celosvetovu vojnu, uvidime ako to dopadne v tomto zatial nezazivnom veku. Skytsky kral v tomto case rezignuje na svoju funciu a a vlady sa chyta hrac , ktory s mojeho pohladu by to nemal byt, ale ked uz som raz povedal, ze do politiky sa zapajat nebudem, tak sa nezapajam. Tento hrac v casoch ked ho bolo najviac treba a ked mal vies narod, opetovne ako uz parkrat spravil utiekol z naroda a nechal ho v stychu, je to smutne, ale mozno o par rokov sa uvedomi a bude to lespie, ale vratme sa spet k veku.
Egypt je rozobraty supermi, nemal tu najmesiu sancu na pevnine mu ostava iba DP. Aliancia K+K utoci na Arabiu a tu nam zacina vojna 2 najsilnejsich alinacii. Vojna prebieha zatial hladnko ziaden narod neziskava navrh, Skyti tu davaju veze, len skoda, ze to bolo trosku nelogicke niekde, ale co uz chyby sa stavaju. Postupne K+K zatlaca nepriatelsku alianciu, Greci bohuzial nestacia sami na nepriatela a Skyti sa nevedia rozhybat, hraci bojuju a vznikaju nam tu krasne retazove utoky, len skoda, ze vecsina je ofline utokov. Pomali ale iste aliancia K +K nadobuda lespie postavenie v tejto vojne a je len utazka casu kedy to rozhodnu, Skyti a greci tu kazia rozostavenia hracov, ale stale bojuju a drzia sa.
V tomto case sme si vsimli, ze Germani zacali opevnovat mesta v pohranici, tak je jasne, ze sa zapoja do vojny. Pisal som tu Germanom, ale neodpovedaju, co je skoda, lebo hracom co som pisal normalne odpovedaju, a le asi sa hambia za to co bude nasledovat. Rim spojenec Germanov na svetvom fore potvrdzuje nase domienky a vyhlasuje vojnu G+K. Tu ale Rim spravy to co som necakal od hracov, ktory maju aspon kusok zebasachovy. Rim dobija Retiu nedava tam obranu a nechava tam Kelta s utocnou silou. Podla man je toto obrovske svinstvo, vyhlasia vojnu , dobiju provinciu, aby zabranili retazi alinaie G+K. Dufam, ze ich to potesilo a budu stastny s toho, ako to previedli. Uvidime ako nam vek skonci, ale predpokladam, na 99%,z e to vsecia vieme.
V tom case Egypt pomaha Grekom a SKytom proti Kartagu, po tom co predviedol Rim ludia stracaju chut dalej bojovat, lebo toto ako som pisal sa neda opista slovamy, ktore tu mozem neapisat. Po kratkom case Grecko a Skyti podliehaju vo vojne, vtedy Germani a rim vyhlasuju vojnu Keltom a Kartagu, preco to spravili neviem, ale dopadlo to pre nich katastrofalne a boli na hlavu porazeny, najskor si to aj zasluzili za to co predviedli tento vek.
Celkovo tento vek bol zdlhavy a rozhodnuty hned na zaciatku, ako som uz pisal, keby sa hraci porozdelovani do viacerych narodoch hned by to bolo lepsie. Tento vek ma potesila jedna vec, a to bolo to, ze niektory hraci uz zacinaju uvezaovat logicky co sa tyka rozdelenia hracov v narode a urcitych vylepseni v hre, co nasej hre iba pomoze.
Adminsky tym pocas tohoto veku pilne pracuje aj cez prazdniny a navrhy na zlepsienie hry sa podrobne preberaju a chvaluju, alebo odmietaju a to aj ked je prazdninove obdobie.

Dátum: 09.09.2011 14:55:53, Autor: Gorion, Národ: Skyth


LXXXVII.  LXXXIV.  LXXXIII.  LXXXII.  LXXXI.  LXXVII.  LXXVI.  LXXV.  LXXIV.  LXXIII.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

© 2003 - 2024 Tým Rímskeho Impéria, všetky práva vyhradené,     hosting: G-Hosting     freehosting: HY